Trailrun Poort naar het Heuvelland, 30/10/2022
Kantine VV Neerbeek / AV Caesar, Blooteweg 21, Neerbeek / Beek(L)
Geopend vanaf: 9:00u

Voor-inschrijven is mogelijk t/m 15/10/2022.

Afstanden:Lange trail ca. 30 km    (start: 10:45)
Korte trail ca. 16,3 km  (start: 11:45)
Start2Trail ca. 8,3 km   (start: 12:15) 

Door in te schrijven verklaar ik me akkoord met de algemene voorwaarden.

Voorwaarden van de “Poort naar het Heuvelland Trailrun” 2022

1.   Deelname geschiedt op eigen risico.
2.   De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen.
3.   De route loopt gedeeltelijk over particulier terrein dit gedeelte is ALLEEN op de wedstrijddag te belopen alle andere dagen van 
      het jaar is het strafbaar om over dit gedeelte te lopen. Er zal dan ook bij overtreding aangifte bij de politie worden gedaan.
4.   De deelnemer dient zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
5.   Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
6.   De deelnemer verkeert in een zodanige gezondheid, dat deelname aan de trailrun verantwoord is.
7.   De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, tijdens en na het evenement, opgelopen schade en/of ongevallen.
8.   De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
9.   De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele
      doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
10. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
11. De minimum leeftijd voor deelname aan de trailrun is: 18 jaar bij de 30km, 16 jaar bij de 16km en 12 jaar bij de Start2Trail (8km).
12. De route is goed zichtbaar gepijld.
13. Toiletten zijn aanwezig op de start-finish locatie.
14. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of finishlocatie.
15. Deelname en toegang tot de ravitailleringsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
16. De inschrijving is pas definitief na betaling.
17. De voorinschrijving loopt t/m 20 oktober 2022.
18. Bij afmelding wordt geen inschrijfgeld teruggestort ongeacht de loopafstand.
19. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele trailrun af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
      In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
21. Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden